Donații

C2%onform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta(3.5%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit,
unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3.5% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si
pentru acordarea de burse private, conform legii.
In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 15 mai 2011. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.

Puteți dona doi la sută (3.5%) din impozit către Asociația Tighina completând:

Formular 3.5% pentru salariați

sau:

Contract de sponsorizare

Contul pentru donații în lei este deschis la Libra Internet Bank – sucursala Nerva Traian,

IBAN:  RO15BREL0002001458930100

asd